top of page
Teatterin käytännöt
 • Teatterin jäseniä ovat toiminnassa mukana olevat henkilöt, jotka täyttävät jäsenlomakkeen ja sitä kautta sitoutuvat toiminnan sääntöihin. Hallitus hyväksyy kokouksissaan uudet jäsenet. Jäsenyys on voimassa aina kalenterivuoden loppuun. Sen jälkeen se täytyy uusia.

 • Teatteri ei peri jäsenmaksuja.

 • Päätökset teatterin toiminnasta tekee teatterin hallitus. Muuten vastuualueet jaetaan projektikohtaisesti.

 • Hallitus voi päättää kiireellisistä asioista myös sosiaalisen median kautta.

 • Teatterilla on ryhmävakuutus.

Teatterin säännöt
 • Teatterissa kaikki ovat samaa porukkaa. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, eikä muista puhuta pahaa. Toisten asioita ei myöskään levitetä muille.

 • Harjoituksiin tullaan ajoissa ja lähdetään niiden loppuessa. Myöhästymiset ja esteet ilmoitetaan ajoissa ohjaajalle.

 • Henkilökohtaiset asiat jätetään harjoitusten ulkopuolelle.

 • Harjoituksiin ei tuoda ulkopuolisia, ellei asiasta ole erikseen ohjaajan kanssa sovittu.

 • Noudatetaan ohjaajien antamia ohjeita.

 • Teatterin toiminta on päihteetöntä. Alkoholijuomat ja huumausaineet ovat kiellettyjä.

 • Tupakointi on sallittua vain yli 18-vuotiaille teatterin jäsenille, sille varatulla alueella. Tästä ei saa aiheutua haittaa teatterin toiminnalle tai muille teatterin jäsenille. Mikäli ongelmia ilmenee, teatterin hallitus tekee sääntömuutoksen.

Nämä käytännöt ja säännöt on hyväksynyt ja vahvistanut Kiuruveden vapaan nuorisoteatterin hallitus 21.12.2021

KVNT_logo2023.png
bottom of page