top of page

Teatterin käytännöt ja säännöt

Teatterin hallitus on päättänyt erilaisista käytännön ohjeista ja säännöistä, joilla ohjataan teatterimme toimintaa ja pyritään takaamaan toiminnan sujuvuus ja tehokkuus.

Yleistä

Teatterin käytännöt ja säännöt ovat hallituksen päättämiä linjauksia, joiden tarkoituksena on taata teatterin sujuva toiminta. Nämä linjaukset koskevat kaikkia teatterin jäseniä ja sen toiminnassa mukana olevia henkilöitä.

Jokaiseen projektiin työryhmä laatii yhdessä omat projektikohtaiset sääntönsä, joilla pyritään helpottamaan teatterilaisten keskenäistä työskentelyä, mutta myös parantamaan harjoitusten tehokkuutta. Projektikohtaiset säännöt vahvistaa teatterin puheenjohtaja ja niiden valvomisesta vastaa työryhmän ohjaaja yhdessä teatterin hallituksen kanssa.

Rangaistuskäytännöt

Teatterin hallitus käsittelee kaikki sääntöjen rikkomiseen liittyvät tapaukset hallituksen kokouksessa. Teatterin hallitus toivoo, että teatterimme toiminta pysyy rentona ja sujuvana, eikä ongelmatapauksia ilmenisi!

 

Teatterimme on ottanut käyttöön ns. kolmen huomautuksen käytännön.

Käytännön mukaan sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön varoitus ja teatterin hallitus käsittelee asian ilman toimenpiteitä. Kolmannen rikeen jälkeen teatterin hallitus määrää tapauskohtaisesti sopivan rangaistuksen. Rangaistuskeinoja ovat mm. projektista tai teatterista erottaminen ja teatterijäsenyyden mitätöiminen. Tällöin myös teatterin toiminnassa mukana oleminen evätään hallituksen määräämältä aikaväliltä.

 

Teatterin jäsenyyttä voi hakea jälleen seuraavan kalenterivuoden alussa, jäsenrekisterin nollauduttua.

Teatterin käytännöt
 • Teatterin jäseniä ovat toiminnassa mukana olevat henkilöt, jotka täyttävät jäsenlomakkeen ja sitä kautta sitoutuvat toiminnan sääntöihin. Hallitus hyväksyy kokouksissaan uudet jäsenet. Jäsenyys on voimassa aina kalenterivuoden loppuun. Sen jälkeen se täytyy uusia.

 • Teatteri ei peri jäsenmaksuja.

 • Päätökset teatterin toiminnasta tekee teatterin hallitus. Muuten vastuualueet jaetaan projektikohtaisesti.

 • Hallitus voi päättää kiireellisistä asioista myös sosiaalisen median kautta.

 • Teatterilla on ryhmävakuutus.

Teatterin säännöt
 • Teatterissa kaikki ovat samaa porukkaa. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, eikä muista puhuta pahaa. Toisten asioita ei myöskään levitetä muille.

 • Harjoituksiin tullaan ajoissa ja lähdetään niiden loppuessa. Myöhästymiset ja esteet ilmoitetaan ajoissa ohjaajalle.

 • Henkilökohtaiset asiat jätetään harjoitusten ulkopuolelle.

 • Harjoituksiin ei tuoda ulkopuolisia, ellei asiasta ole erikseen ohjaajan kanssa sovittu.

 • Noudatetaan ohjaajien antamia ohjeita.

 • Teatterin toiminta on päihteetöntä. Alkoholijuomat ja huumausaineet ovat kiellettyjä.

 • Tupakointi on sallittua vain yli 18-vuotiaille teatterin jäsenille, sille varatulla alueella. Tästä ei saa aiheutua haittaa teatterin toiminnalle tai muille teatterin jäsenille. Mikäli ongelmia ilmenee, teatterin hallitus tekee sääntömuutoksen.

Nämä käytännöt ja säännöt on hyväksynyt ja vahvistanut Kiuruveden vapaan nuorisoteatterin hallitus 21.12.2021

Kiuruveden.jpg
bottom of page