top of page

Hallitus

Teatterin toiminnasta päättää ja vastaa yhdistyksen hallitus, joka valitaan toimikaudeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen jäseniksi valitaan aktiivisia ja innokkaita teatterin jäseniä, joilla on selkeä kiinnostus yhdistystoimintaa kohtaan. Vuosikokouskutsu julkaistaan viimeistään viikko ennen kokouspäivää.

Hallitus vastaa teatterin juoksevista asioista ja toimeenpanee päätöksiä. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa teatterin talouden suunnittelu ja hoitaminen, vuosittaisen ohjelmiston suunnittelu, sekä näytösten järjestelyistä huolehtiminen.

Toimikauden 2023-2024 hallitus:

Hallituksen yhteystiedot löydät tästä!

bottom of page